Polityka Prywatności


Polityka prywatności

 

Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera serwisu Soundrive. 

 

Zapisując się na Newsletter, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Informujemy, że Twoje dane osobowe są chronione zgodnie z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sopocka Odessa Ewa Hronowska z siedzibą w Sopocie (81-759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, posiadająca nr NIP: 585-133-63-52, REGON: 810475070, zwana dalej „Administratorem”.

 

Inspektor danych osobowych

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Kontakt do inspektora nawiązać można za pomocą e-mail: iod@evoblack.com lub pisemnie pod adresem Administratora.

 

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane

 

Podczas zapisu na Newsletter zbierane mogą być takie Twoje dane jak: imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na Newsletter. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera może odnotowywać Twoją aktywność i podejmowane działania związane z przesyłanymi przez mnie e-mailami, tj. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w zamieszczone linki, moment wypisania się z Newslettera, itp.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie, nie musisz podawać swoich danych osobowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
    • wysyłania Newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta, wyrażona podczas zapisywania się na Newsletter na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera i na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu danych osobowych użytkowników, które pozwolą mi ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
    • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes – podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • administrowania i zarządzania Serwisem, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem - podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

    • upoważnionym przez nas pracownikom,
    • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu przez nas usług,
    • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
    • agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

 

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Jednocześnie informujemy, że przekazywanie danych następuje na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez przepisy prawa.

 

W razie zaistnienia takiej konieczności i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (sądy, prokuratura, policja).

 

Okres przetwarzania danych

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

    • dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
    • dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych;
    • dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia.


Profilowanie

 

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym  możemy automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil z punktu widzenia zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

 

Twoje prawa

 

Masz prawo do:

    • żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
    • usunięcia Twoich danych osobowych,
    • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
    • przeniesienia Twoich danych osobowych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, lub uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy podany na wstępie niniejszej Polityki prywatności. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Sprzeciw „marketingowy” – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Twoje dane osobowe, przetwarzane w tym celu, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w każdym czasie.

 

Sprzeciw z uwagi na Twoją szczególną sytuację – w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać mi Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawa przetwarzania przeze mnie danych jest nadrzędna wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj, że wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach nie będziesz mógł z nich skorzystać, a ja mam prawo odmówić ich spełnienia.

 

W jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe

 

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

 

Nie odpowiadamy za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach Serwisu. Zalecamy, abyś zapoznał się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego Serwisu.

 

Zmiana polityki prywatności
 

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności Newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce...

NEWSLETTER FACEBOOK INSTAGRAM

© 2010-2023 Soundrive

NEWSLETTER

Najlepsze artykuły o muzyce