Regulamin konkursów Soundrive

W konkursach organizowanych przez portal Soundrive obowiązują następujące zasady:
 

1. W konkursach portalu Soundrive mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie;


2. w konkursach portalu Soundrive mogą brać udział wyłącznie osoby, które zastosowały się do poleceń lub zadań ustalonych w treści ogłoszenia konkursu;


3. nagrody, ich wartość oraz liczba określone zostaną w treści ogłoszenia konkursu;

 

4. zwycięzców/zwyciężczynie konkursu wyłoni komisja złożona z członków/członkiń redakcji portalu Soundrive;


5. wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych portalu Soundrive, w tym samym poście, w którym opublikowane zostało ogłoszenie konkursu;


6. forma odbioru nagrody zostanie ustalona w treści ogłoszenia wyników konkursu

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Sopocka Odessa,ul. Boh.Monte Cassino 54, 81-759 Sopot NIP: 5851336352.

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 81-759 Sopot, ul.Boh.Monte Cassino 54 lub e-mail: redakcja@soundrive.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez Sopocka Odessa, czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).

 

4. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Sopocka Odessa, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

 

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce...

FACEBOOK INSTAGRAM

© 2010-2021 Soundrive